Wat kost mediation?

 

Dat is moeilijk te zeggen. Het ene conflict is binnen twee sessies opgelost, het andere heeft meer tijd nodig. Gemiddeld bestaat een mediationtraject uit ongeveer 4 gesprekken van 1,5 tot 2 uur.  Per opdracht worden prijsafspraken gemaakt. Het honorarium is gebaseerd op een tarief per uur.


Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. (Dit betekent dat mediation direct al voordeliger is dan het inschakelen van advo-caten). Het staat de partijen overigens vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het aantal uren dat een mediator nodig heeft, is bijna altijd beduidend lager dan het aantal dat een advocaat gebruikt. Mediation is namelijk meer toekomst- en oplossingsgericht en er is nauwelijks dossieropbouw nodig.


In conflicten tussen werkgever en werknemer is het niet ongebruikelijk dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn, dat dit de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Sommige ziektever-zuimverzekeraars vergoeden de kosten van mediation bij een arbeidsconflict met een zieke werknemer.


De kosten voor mediation bestaan uit:

Het honorarium van de mediator en van eventuele specialisten (advocaat, financieel expert, etc.)

Eventuele huur gespreksruimte

Kilometervergoeding van de mediator