Hoe werkt mediation?

 

Intake

Het eerste kennismakingsgesprek (ongeveer 0,5 uur) is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek ontvangt u de benodigde informatie en leg ik ook mijn persoonlijke werkwijze uit. Marly Reijnders Mediation werkt volgens de procedures van de MfN: de Mediatorsfederatie Nederland, die door de overheid wordt erkend. Ook kunt u vragen stellen aan de hand van de mediationovereenkomst die ik u van tevoren heb toegestuurd. Daarna kunt u bepalen of u verder wilt met het mediationtraject.


Overeenkomst

In de overeenkomst spreekt u af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk. Het mediation reglement wordt hierin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.


Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de overeenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomst zal elke deelnemer aan de mediator zijn deel van het geschil uiteenzetten. Aan het eind van de bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, wat de kern van het probleem is en welke zaken in de toekomst belangrijk zijn.


Onderhandelingsfase

In deze fase is het punt bereikt waarin u en de andere partij constructief aan oplossingen gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. In deze fase zult u toetsen of oplossingen voor u haalbaar zijn.


Vaststellingsovereenkomst

De mediation is geslaagd als partijen het conflict hebben opgelost. U tekent allebei een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken worden vast-gelegd. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Hiermee is het mediationtraject afgerond.


Wat als mediation mislukt?

Een mediation kan op ieder moment worden beëindigd. Hoe partijen erna doorgaan, is aan hen. Op verzoek kan de mediator eventueel een verslag maken waarin de stand van zaken tot dan toe is beschreven. De afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt, zijn echter pas geldig als er wél een vaststellingsovereenkomst is, die getekend is door beide partijen.